Tag Archives: آموزش دعوت رشیدی

دعوت رشیدی

بازدیدها: 465 دعوت خدام رشیدی از این دعوت برای حل مشکلات، بازگشت معشوق، کشف حجاب و تلبیس استفاده می گردد. این دعوت زیر نظر استاد انجام گردد. جهت تهیه کلیک کنید

Read More »