Re: ذکر شخصی

#916
مهرداد
مشارکت کننده

سلام علیکم
ذکر شما یا قاهر می باشد بتعداد 507 مرتبه ، که تا 40 روز بایستی بعد از یکی از نمازهای واجب ( ترجیحا نماز صبح ) با وضو و روبه قبله و حضور قلب خوانده شود . اگر روز شروع بعد از نماز صبح باشد بایستی تا 40 روز در همان وقت ذکر ادا گردد . در زمانی که نمیتوانید نماز بخوانید ، روبه قبله و گفتن ذکر ایرادی ندارد . انشاءالله در پایان 40 روز فرشته ذکر ( یا قاهر ) به شما در امورات خیر و دفع شر کمک مینماید .
در پناه حق