روش نگاه به نقطه سیاه

#886
arshia
مدیر

یكی از روش های(تمرینات)خود هیپنوز هست كه من در اینجا آموزشش را براتون مینویسم:
دایره ای سیاه و توپر(نقطه سیاه)به قطر یك سانتیمتر روی كاغذ سفید بكشید به دیوار كمی بالاتر از نقطه دید بچسبانید.در فاصله حدود یك و نیم متری روی زمین یا صندلی بنشینید آنگاه با چند تنفس عمیق بدن خود را ریلكس كنید.
سپس چشمان خود را بسته چند دقیقه سعی كنید به چیزی فكر نكنید.بعد چشمانتان را باز كرده به نقطه سیاه نگاه كنید.
در حین نگاه به نقطه سیاه نباید به چشمان خود فشار بیاورید و همچنین از تشتت فكر خودداری كنید و هرگاه چشمان شما خسته شد می توانید یك بار یا دوبار یك پلك زده دوباره نگاه خود را ادامه دهید.
شما بعد از مدتها تمرین نگاه به نقطه سیاه.دچار حالات مختلفی خواهید شد كه چون این حالات در افراد مختلف متفاوت می باشد.لذا لازم به ذكر آنها نیست و تمرین كننده خود بطور تجربی احساس می كند و باید بگویم كه مشخص ترین حالات بی خبری از محیط و نگریستن به درون خود می باشد.
شما بعد از مدتها تمرین این روش به حالت خلسه با چشمان باز خواهید رسید یعنی هیپنوز عمیق را با چشمان باز احساس خواهید كرد