پراناياماPranayama

#874
مهرداد
مشارکت کننده

به معنای كنترل نيروي حياتي به وسيله تنفس هاي منظم شده است. آدمي با توجه و تمركز بر نفس از سير دروني خويش آگاه مي شود و باكنترل و تسلط بر تنفس ، بر خويش كنترل و تسلط پيدا مي كند.
يوگا با ارائه روشهاي تنفسي متعدد به انسان مي آموزد كه چگونه ظرفيت تنفسي خود راافزايش داده و از انرژي بيشتري بهره مند گردد و بر سلامت اندام هاي تنفسي و ساير اندام ها بيفزايد.همچنین با تنظيم ريتم تنفس بر هيجانات و ذهن خوداثر گذاشته و خود را آرام سازد. زيرا تنفس با ذهن و هيجانات رابطه نزديكي دارد. اين حقيقت را مي توان از طرز تنفس افراد خشمگين، وحشتزده، غمگين وآرام دريافت.
امروزه در روان شناسي كنترل نفس به عنوان يكي از راهکارهاي مدیریت هيجانات، به کار برده می شود.كنترل تنفس به خصوص براي كاهش استرس و اضطراب بسيار مفيد است و فشارهاي عصبي و عوارض ناشي از آن را تقليل مي دهد.بنابراين استفاده از تكنيك هاي تنفسي براي بسياري از نيروهاي انساني كه كارهاي سخت و تنش زا و سرشار از استرس و اضطراب دارند مانند كاركنان نيروي انتظامي، آتش نشاني و … . نقش بسزايي دارد. انجام يك تمرين ساده تنفسي مانند تنفس شكمي و يا شمارش معكوس بازدم در هنگام بحران ، عوارض ناشی ازاسترس را كاهش مي دهد، از نشانه های اضطراب می کاهد،امواج مغزي را آرام ميكند و به تمرکز کمک می کند.در نتيجه فرد به سرعت كنترل خود را به دست گرفته و در نهايتِ آرامش، بهترين تصميم گيري و عملكرد را بروز می دهد.
علاوه بر اين انجام تكنيك هاي تنفسيِ فرح بخش درمحيط كار، سطح سرخوشي ونشاط افراد سازمان را بالا برده، خستگي ها را زايل مي كند و در نتيجه افراد را قادر مي سازد با نيرو و انرژي بيشتر، تلاشي نو را آغازگر باشند.