خروج روح با روش بالا بردن بازو

#862
arshia
مدیر

روش بالا بردن بازوحالت راحتی را اتخاذ کنید.( Relaxation )

دراز بکشید و یکی از بازوهای خود را بالا بیاورید . بازوی خود را بالا نگه دارید فرق نمی کند کدامیک باشد . وقتی که فراموش کنید که دارید چکار می کنید بازوی شما می افتد و این به شما یادآوری می کند که دارید چکار می کنید .
تلاش برای بالا نگه داشتن بازو کم کم سخت می شود و به مرحله ای می رسد که غیر قابل تحمل می گردد ودر این موقع است که متوجه می شوید که بیرون از بدن جسمانی خود رفته اید ، شاید فقط به خاطر اینکه از آن حالت ناراحتی فرار کرده باشید.