خروج روح با استفاده از کمک کننده های صوتی و تصویری

#853
arshia
مدیر

روش استفاده از کمک کننده های صوتی و تصویری
یکی از موفق ترین روشها برای ایجاد برونفکنی ،روش هیپنوتیزم است.ولی خوب همه ما یک هیپنوتیزکننده ماهر در همسایگی خود نداریم،بنابراین باید سعی کنیم که خودمان ،خودمان را هیپنوتیزم کنیم.
شما باید یک نوار کاست صوتی بسازید که همه دستورات مربوطه در آن باشد.اگر جزئیات یک تکنیک ریلاکسیشن خوب را روی نوار ضبط کنید، با گوش کردن آن به حالت ریلاکس کامل خواهید رسید.
پس از آن شما می توانید دستوراتی مانند دستور زیر در نوار ضبط کنید:
( حالا شما در حال ترک کردن بدن خود هستید . )
یا (شما احساس می کنید که آگاهی شما به آهسته گی از بدن جسمانی تان خارج می شود. )
سپس شما باید قسمتی از نوار را خالی بگذارید .این قسمت نوار که هیچ صدایی در آن نیست مربوط به زمانی است که بیرون از بدن خود هستید.
بعد از آن می توانید دستورات مانند این قرار دهید:
( حالا شما در حال بازگشت و وارد شدن به بدن خود هستید. ) یا (حالا موقع برگشتاست. )
برای بیرون رفتن می توانید از شمارش معکوس استفاده کنید:
( حالا من از شماره ده تا یک می شمارم و وقتی شما شماره یک را شنیدید ،بیرون ازبدن خود خواهید بود……ده ……نه……هشت…….)