آموزش تصویری یوگای صورت !

#851
arshia
مدیر

صورت شما در طول روز به شدت کار می کند. صورت شما همچنین در معرض آسیبهای عوامل محیطی، مثل نور خورشید، باد، کرم ها و لوازم آرایشی مختلف است.در صورت شما تقریباً ۱۶ عضله، تعداد زیادی استخوان و عروق خونی وجود داردکه به شما کمک می کند که کلیه این حرکات را با صورت خود انجام دهید.
یوگای صورت به شما کمک می کند که بتوانید عضلات صورت خود را تقویت وهمچنین خستگی روزمره را در آن برطرف کنید جای آرامی پیدا کنید و تمرینهایزیر را انجام دهید.


http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com1_1-300×247.jpg
۱-رها کردن زبان
توصیه می شه که زبانتان را برای ۶ ثانیه به همین حالت نگه دارید ، در اینحالت خیلی بهتر است حتی اگر اشک از چشمانتان جاری شود، به تدریج بیشتر وبیشتر جریان خون در صورت شما جاری می شود که این همراه با هیجان است.
Free Your Tongue
It is recommended that you hold this pose for 60 seconds. It is good ifyour eyes water; that flushes the toxins that may have accumulated there
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com2_-300×271.jpg
2- چشمان
دو مردمک چشم را در حالت بسته به وسط پیشانی در بین دو ابرو متمایل کنید وتمرکزتان در همان قسمت باشد این تمرین به رها شدن عضلات شما کمک میکند وتا انگشتان پایتان آرامش پیدا میکنند.
Temple Dancer Eyes
This exercise works on the ring muscles of the eyes to prevent sagging skin and crow’s feet.
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com3_-225×300.jpg

Smile while pursing your lips. This pose is modeled after the look celebrities often give the paparazziSmiling Fish Face
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com4_-300×271.jpg

Lion Face, Part I
Inhale through your nose, make fists and squeeze all your facial muscles…
4- صورت شیر

از طریق بینی تا جایی که می توانید هواوارد شش هایتان کنید و نگه داریدوحالا سعی کنید بگویید نه البته با چشمهایتان. این باعث چروک خوردن پیشانی شما میشود. ولی شما دو دست خود را دردوطرف پیشانی خود بگذارید و مانع چین خوردن آن شوید. حالا ده بار این کاررا انجام دهید.
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com5_-282×300.jpg
Lion Face, Part II
Now exhale through your mouth, stick out your tongue, roll your eyes up and open your hands. Repeat three times
5- صورت شیر
حالا نفس را بیرون دهید از طریق دهان بدون آنکه زبانتان حرکتی کند چشمانتان را باز و بسته و دستانتان را باز کنید این عمل را ۳ بار تکرارکنید.لپهای خود را پر از هوا کنید و تا انجا که نفستان اجازه میدهد این هوا را به لپ های چپ و راست بدهید. مثل وقتی که میخواهید هنگام مسواک زدن قرقره کنید. وقتی نفستان برید بایستید. دوباره این کار را انجام دهید. این تمام ماهیچه های گونه را تمرین میدهد و چین های لپها باز میکند. اگر به افرادی که شیپور میزنند دقت کنید همیشه گونه های پری دارند.
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com6_-300×267.jpg

Surprise Me!
Widen your eyes, as though surprised, but try not to wrinkle the brow.Focus on a point in front of you for about five to ten seconds. Thenrepeat, four times.

6- مرا شگفت زده کن!
تا جایی که می توانید چشمانتان را باز کنید(مثل حالت سورپرایز شدن) اما سعی کنید قسمت بالای چشم حرکتی نکند، در این حالت به یک نقطه برای ۵ تا ۱۰ثانیه خیره شوید و این حالت را ۴ بار تکرار کنید
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com7_-300×244.jpg
Satchmo
Named for Louis Armstrong, this poses mimics the cheeks of a trumpet player.


7- ساچمو!

این حالت چهره ی یک ترومپت نواز است(سفر به عالم هنرمندان)
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com8_-300×270.jpg
Marilyn
The repetitive puckering and blowing creates stronger, firmer lips.
عضلات گردن را حرکت دهید در حالی که زبانتان به ته سقف دهانتان می چسبانید سپس به آرامی سرتان به سمت چپ وعضلات گردن را حرکت دهید ، سپس در همین حالت گردنتان را به راست حرکت دهید این تمرین کمک می کند به قسمت پائین گونه و فرم مناسبی در صورت شماایجاد می کند
http://www.zibasho.com/wp-content/uploads/2010/12/www.zibasho.com10-300×262.jpg

Swallow while pressing the tip of the tongue to the roof of your mouth.Then tilt your head slightly to the left and swallow. Then repeat,towards the right. This exercise helps jowls from forming.Baby Bird

9- حالا مثل ماهی گونه هارا بدید داخل و در همین حال بمانید تا ده بشمارید و ٣ بار این کار را انجام دهید

Buddha Face
Close your eyes, relax and imagine a point between the brows. Hold for one minute, or longer.
10-چشمانتان را ببندید و آرام و فارق از هیجان (چشم سوم) خیره شوید به نقطه بین دو ابرو برای یک دقیقه و نه بیشتر.
روزانه بهتر است این حرکات را برای عضلات صورت خود انجام دهید، زیرا کارهای روزمره به شدت باعث خستگی عضلات این ناحیه می شوند و شما با این ورزش ها می توانید آرامش و شادابی را به صورت خود باز گردانید.