انرژی درمانی 2

#841
arshia
مدیر


بيوالكترومانيتيك درمانی
در اين نوع درمان از ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط جريان الكتريكي استفاده ميشود.

آزمايشات نشان داده اند كه ميدان الكترومانيتيك با فركانس خيلي كم كه غيريونيزان است تأثيرات مثبت بر روي فيزيولوژي انسان ميتواند داشته باشد .

این روش در بيماري هائي مثل شكستگي استخوان، اختلالات اعصاب محيطي، زخمهاي پوستي و مخاطي، استئوآرتريت و اختلالات دستگاه ايمني ميتواند مفيدباشد .

درمان های سنتی

در ناتوروپاتي از گياهان داروئي، رژيم غذائي، هوميوپاتي، طب سوزني، آبدرماني و لمس درماني همراه با تكنيك هاي مدرن تشخيصي، در درمان بيماري هااستفاده ميشود.

در ايالات متحده سه دانشكده پزشكي ناتوروپاتي و بيش از هزار پزشك ناتوروپاتي وجود دارد .


هومیوپاتی : هوميو در لاتين به معناي "مشابه" و پاتي به معناي بيماري است.

درهوميوپاتي از درمان توسط مواد مشابه آنچه كه بيماري را ايجاد كرده استاستفاده ميشود، بر خلاف طب معمول كه در آن بيماري ها توسط متضاد خود درمان ميشوند.

مثلاً براي درمان مالاريا بايد از ماده اي استفاده كرد كه همان علائم بيماري مالاريا را ايجاد كند و اين گونه مواد از طبيعت گرفته ميشوند و به مقادير بسيار زياد رقيق شده براي بيمار تجويز ميگردند.

بنيان گذار هوميوپاتي ساموئل هاهنمان پزشك آلماني بود كه در آخرين سال هاي قرن هجدهم اين شيوه درمان را پيشنهاد نمود .

درحال حاضر پزشكان هوميوپات در سراسر دنيا به درمان بيماران با اين شيوه ميپردازند و دانشكده هاي پزشكي هوميوپاتي در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيااحداث شده اند.

تخمين زده ميشود كه حدود 1% جمعيت ايالات متحده آمريكا از هوميوپاتي استفاده ميكنند .


طب آيورودا : طب سنتي هند است كه بيش از 5000 سال قدمت دارد.

آيوس در سانسكريت به معناي "زندگي" و ودا به معناي "دانش" است پس آيورودا دانش زندگي است و در آن اعتقاد اصلي بر اين است كه همه بيماريها در نتيجه انحراف از اعتدال ايجاد ميشوند.

جهت درمان بيماري ها، از رژيم غذائي، تنظيم خواب، ملين ها، ورزش هاي خاص، داروهاي گياهي و مراقبه استفاده مي شود.

شباهت زيادي بين طب آيورودا و طب قديم ايراني وجود دارد .


طب سوزنی : طب سوزني بر مبناي تحريك نقاط خاصي از بدن قرار دارد كه نقاط طب سوزني ناميده ميشوند.

اين نقاط در طول خطوط طب سوزني قرار گرفته اند كه مسئول انتقال انرژي حياتي (چي) براي اعضاء مختلف بدن هستند.

اطباي چيني حدود هزار نقطه طب سوزني را در چهارده گروه اصلي طبقه بندي كرده اند.

هرگاه به علت انحراف از تعادل، اختلالي در جريان انرژي در يكي از اين خطوط ايجاد شود، بيماري بروز ميكند و منظور از تحريك نقاط طب سوزني، باز كردن اين خطوط و جاري شدن مجدد انرژي و در نتيجه شفاي بيمار است.

اين روش درمان هزاران سال در چين معمول بوده و در 50 سال اخير در ساير نفاط جهان نيز مورد استفاده قرار گرفته اند.

دركشور چين بيش از نيم ميليون پزشك طب سوزني و در اروپاي غربي بيش از پنج هزار درمانگر طب سوزني به درمان بيماران با اين روش اشتغال دارند .


ماكروبيوتيك : ماكروبيوتيك در ژاپن پديد آمده و نوعي روش زندگي بر اساس تعادل يانگ و يين و كلي نگري به زندگي است.

بعلاوه براي بازگشت به تعادل و رفع بيماري، در اين روش از غذاهاي يانگ ويين با آشپزي خاص ماكروبيوتيك و اصلاح شيوه زندگي استفاده ميشود.


با اين ترتيب لازم است به چند نكته توجه شود :

¤ بسياري از درمان هاي طب غير معمول يا خود نوعي از انرژي درماني هستند و يا انرژي درماني قسمتي از آنان را تشكيل ميدهد.

¤ مراجعين به "طب غير معمول" در حال حاضر بيشترين تعداد بيماران را در دنيا تشكيل ميدهند.

مطابق آمار سازمان بهداشت جهاني تنها 80% جمعيت دنيا براي درمان بيماري هاي خود از گياه درماني استفاده ميكنند.

با اين ترتيب "طب غيرمعمول" طب معمول دنيا است و "طب معمول" به آن اندازه معمول نيست!

¤ با استفاده از گفته ويليام براد، منطقي به نظر ميرسد كه شايد در همه انواع درمان ها مقداري انرژي درماني نيز انجام ميشود.

يعني حتي پزشكي كه دارو ميدهد و يا جراحي ميكند هم بدون آن كه خودش آگاه باشد ،كم و بيش از اين طريق نيز روي بيمار خود تأثير ميگذارد.روش درمانی ريكی

ريكینوعي انرژي درماني است كه قدمتي بسيار ديرينه دارد و عده اي سابقه تاريخي آن را به 2500 سال قبل و برخي حتي تا ده هزارسال قبل ميدانند.

درطول اين دوران چند هزار ساله اين روش درماني در مقاطعي فعال بوده و درزمانهائي به فراموشي سپرده شده است تا اينكه در اواخر قرن هجدهم ميلادي پزشكي ژاپني به نام دكترماكائو اين روش را آن را احياء نمود.

پساز دكتر ماکتئو اوسوئي شاگردانش به اشاعه اين روش درماني پرداختند، بطوري كه در زمان حاضر صدها استاد ريكي در دنيا وجود دارند و ده ها هزارنفراز اين روش براي درمان خود و ديگران استفاده مينمايند.

ري كي واژه اي ژاپني است كه از دو قسمت ري به معناي علم ماوراءالطبيعه، نيروي اسرارآميز، شعور الهي، آگاهي كامل يا علمي كه از طرف خداوند به انسان عنايت ميشود و كي به معناي نيروي حيات تشكيل شده است.

كي همان واژه اي است كه در سانسكريت به آن پرانا و در زبان چيني به آن چي ميگويند و در واقع همان انرژي غير مادي است كه درمانگران از آن براي درمان بيماران استفاده مينمايند.

اين انرژي هميشه و در همه جا وجود دارد و با تمركز ذهن ميتوان آن را هدايت كرد.

درروش ري كي، نيروي حيات بخش به صورت تغليظ شده در دست ها و وجود درمانگرجريان پيدا ميكند و از طريق دست يا ذهن او به بيمار منتقل ميگردد.

ريكي به هيچ مذهب و مسلكي وابسته نيست و به همه موجودات زنده اعم از انسان وحيوان و گياه كمك ميكند تا متعادل گرديده و تقويت شود و يا سلامت از دسترفته خود را باز يابد و آن را حفظ كند.

اين انرژي كاملاً بي ضرر است، از هر مانعي ميتواند عبور كند و در هر زمان يا مكاني ميتواند به كار گرفته شود.

ريكي عشق و علاقه بدون قيد و شرط است كه با به كار گيري آن جدا از بيماريهاي جسمي و رواني، عادات ناخواسته مانند اعتياد به سيگار و الكل و موادمخدر را نيز ميتوان كنار گذاشت.

ري كي مانند ساير روش هاي درمانگري الهي قابل تدريس نيست، بلكه يك همسوئي از استاد ري كي به شاگرد منتقل ميشود.

در اين مرحله با بازكردن چاكراهاي تاجي و قلب و كف دستها پيوندي مبارك و ستودني بين شاگرد و منشاء ري كي ايجاد ميشود.

دراين همسوئي كه به كمك راهنمايان انجام ميگيرد، انرژي هاي همسوكننده ازطريق استاد ري كي به طرف شاگرد جريان ميابد كه اين جريان توسط شعور الهي يا همان ري هدايت ميگردد.

در اين مراسم گاهي چشم سوم شاگرد باز ميشود و به كشف و شهودهائي نائل ميگردد.

در روش درماني ري كي درمانگر فقط يك كانال انتقال انرژي است و نبايد با بيماري و نشانه هاي بيماري بجنگد.

او فقط بايد انرژي را منتقل كند و منتظر باشد كه جريان انرژي اثرات مطلوب خود را به جا بگذارد.

درري كي تبادل انرژي بين درمانگر و بيمار به عنوان يك اصل توصيه شده است واغلب همين مورد را به عنوان توجيه دريافت حق الزحمه درمانگران ميدانند ،كه البته اين دستمزد ميتواند به صورت دعا و طلب خير براي درمانگر نيز باشد.

مجموعه سيستم كلاسيك ري كي از سه دوره تشكيل شده است كه فاصله زماني بين دوره ها به خصوص دوره دوم و سوم معمولاً طولاني است.

هرفردي كه از نظر روحي و معنوي خود را آماده و متمايل به گذراندن دوره اول ري كي احساس نمايد قادر خواهد بود اين دوره را زير نظر يك استاد ري كي شروع كند و براي درمان خود و ديگران با به كار گيري دستها آموزش ببيند.

پس از همسوئي و جاري شدن انرژي در بدن، تمام بدن پاكسازي ميشود و اين عمل حدود دو ماه به طول مي انجامد.

درمانبه روش ري كي با چهار جلسه درماني شروع ميشود كه بايستي در چهار روزمتوالي انجام گردد و پس از يك هفته فاصله مجدداً درمان شروع ميشود كه تعداد جلسات بستگي به وضع بيمار و واكنش بدن او در مقابل انرژي دارد.

پس از سه هفته درمان، چنانچه لازم باشد تا زماني كه بيماري ريشه كن شود ماهي يك جلسه درمان براي بيمار تجويز ميشود.

درمان به روش ري كي از راه دور نيز امكان پذير است، كه با استفاده از عكس يا نام بيمار انجام ميگردد.

ري كي را ميتوان با ساير روش هاي درمان مانند دارو درماني يا جراحي و يا فيزيوتراپي تركيب نمود و با هم انجام داد.

روش درمانی کوک سوئی
كوكسوئي معتقد است كه پرانا از محيط اطراف يا خورشيد يا درختان ميتواند گرفته شود و طريقه گرفتن انرژي را توسط تنفس ريتميك در كتاب خود شرح ميدهد.

مراحل درمان در روش كوك سوئي به شرح زير است:

1- دعا و توجه به خداوند.

2- حساس كردن دست ها براي دريافت انرژي و معاينه هاله بيمار.

3- بررسي هاله بيمار.

4- تميز كردن موضعي يا عمومي هاله بيمار.

5- دادن انرژي به بيمار.

۶- تثبيت انرژي داده شده به بيمار.

كوك سوئي معتقد است هر درمانگر بايد در درجه اول به خداوند و در درجه دوم به كار خود عميقاً و قلباً و صددرصد معتقد باشد.

دعا و توجه به خدا قبل از شروع كار جزء اصول كار او است.

كوك سوئي ميگويد: "شما هر مذهبي كه داريد، ميتوانيد با توجه به آن دعاي مورد نظر خود را بخوانيد ؛ من معمولاً از اين دعا استفاده ميكنم: خداوندا،مرا وسيله شفا قرار ده و رخصت عطا فرما كه تمام وجودم پر از شفقت براي رنجديدگان شود. بارلها، اجازه فرما كه قدرت شفاي تو و قدرت بازسازي تو ازطريق وجود من منتقل شود. با همه ايمانم ترا شكر مي كنم."


تميز كردن هاله ها شامل زدودن مواد زائد بيوپلاسميك است ؛ اين موادميتوانند براي درمانگر نيز بيماري ايجاد كنند و بنابراين بايستي دور ريخته شوند.

كوك سوئي ميگويد : آب اين مواد آلوده را در خود حل ميكند و افزودن كمي نمك به آب كمك ميكند تا اين مواد حل شده ديگر خاصيت بيماريزائي نداشته باشند.

به همين جهت درمانگر با دست خود هاله بيمار را پاك ميكند و مواد زائد بيوپلاسميك را در يك سطل حاوي آب نمك مياندازد.

كوك سوئي ميگويد درمانگر بايستي اصول اخلاقي زير را رعايت كند:

1- اين وظیفه درمانگر است كه بيمار را از بيماري نجات دهد.

۲-درمانگر اجازه دارد مبلغ عادلانه اي را در مقابل كارش از بيمار دريافت نمايد، ولي هرگز نبايد مبالغ هنگفتي را كه پرداخت آن براي بيمار ميسر نيست مطالبه كند.

3- تحت هيچ شرائطي درمانگر حق ندارد بيماري را كه به دليل فقر هزينه پرداخت معالجه را ندارد رد كند.

۴- درمانگر بايستي تمام اطلاعات مربوط به بيماري مراجعين را مانند رازي بسيار محرمانه حفظ كند.

5- تحت هيچ شرائطي درمانگر حق ندارد از انرژي اي كه در اختيار دارد سوء استفاده نمايد.