فرق بین خیال و شهود

#836
arshia
مدیر

فرق بین خیال و شهود
بسیار ظریف است اما در عین حال بزرگ.
خواب پدیده ای ذهنی (عقلی) استف درذهن اتفاق میافتد. واقع می شود زیرا تحت فشار هستید. و هرچه که به آن فشار وارد شود به هنگام شب سربرمی آورد در حالی که بخش بیدار و آگاه تان به خواب فرو رفته است. آن وقت ناخودآگاه خود را در خواب رها می کند . رویا زبان ضمیر ناخودآگاه است. از طریق خواب، ناخودآگاه، خیلی کارها را می کند. یکی از آنها پاکسازی روان است، دوم دادن پیام به خوآگاه می باشد. اگر نشنوید دوباره خواب تکرار می شود.

ذهن سرشار از فشارهایی است که می بایستی رها شوند.حدی دارد و بیشتر از آن نمی توانید تحمل کنید. رویاها تمایلات دست نایافته شما هستند، آرزوهای سرکوب شده، تجربه های ناقص، اما همه آنها برخاسته از ذهن میباشند.
شهود وقتی است که ذهن از میان برخاسته، و شخص درحالت سکون و آرامش است. زمانی که بارقه ای کوچک از افکار هم نباشد.
فقدان ذهن، آرامش و سکون کامل را به دنبال دارد.و وقتی ذهن آرامش یافت، می توانید ببینید. نه از طریق ذهن بلکه از راهی دیگر. درشرق ما آن را چشم سوم می نامیم. البته این اصطلاح کاملا تمثیلی است.
وقتی این دو چشم، که برای ذهن کار میکنند، بسته باشند و ذهن کار نکند، ناگهان شما با شفافیت خاصی که قبلا تجربه اش را نداشتید، میتوانید ببینید.
این شهود است.
کاری به احساسات سرکوب شده و خواسته های حاصل نشده و آرزوهای دست نایافته شما در گذشته ندارد. در واقع در ارتباط با آینده است.بلکه شفافیت شما است که شما را قادر می سازد تا نیم نگاهی به آینده بیندازید. واگر مراقبه شما عمیق تر شود، شهود شما، تماما روشن و روشن تر می شود.
شهود را می توان هر زمان تجربه کرد. روز، شب،بیداری، اما خواب – رویا فقط در شب امکان دارد. رویا به ذهن و عقل کوچک شما تعلق دارد. اما شهود به عقل جهانی وابسته است. شهود به شما اشاره می کند که به خانه نزدیک شده اید و رویا می گوید که از آن دور شده اید.
یک چیز عجیب این است که مشکل می توان خط تمیزی بین آن دو قایل شد. رویاها به رنگ سیاه و سفید هستند و شهود به رنگهای متفاوت. لذا اگر هرچیزی را فراموش کنید این را خوب به خاطر می سپارید. رویاها خیلی کهنه هستند،و آشنایی با فن آوری جدید ندارند. هنوز با فیلم های کهنه و شیوه عکاسی قدیم کار میکنند و همه چیز تیره و تار است. اما شهود کاملا درخاشان وروشن و پر از رنگ است.
بعد از رویاها، احساس خستگی می کنید. اما بعد ازدیدن شهود، خود را پر از انرژی می یابید زیرا با هستی خود در ارتباط بوده اید.هستی شما را پر و سرشار از زندگی کرده است. زیرا عمیق تر به درون مراقبه رفته اید.
یک رویا، نشان دهنده ذهن بیمار است، یعنی دانش ناقص روان، شهود برخاسته از سلامت درونی شماست.