Re: روش تغییر زاویه دید

#835
arsham
مشارکت کننده

چرا بايد زاويه ديد خود را تغيير دهيم؟ بعبارتي معادل اين تمرين در زندگي چه كاربردي دارد؟