Re: در خواست همکاری

#825
heidar
کاربر

ُسلام دوست عزیز
نظرات و تجربها! در چه زمینه ای نظر بدم یا چه جور تجربه ای من تجارب زبادی دارم از سفر روح هیپنوتیزم و خیلی چیزای دیگه ولی بزارگترین و زیباترین تجربه انسان به
نظر من عشقه عشق و عشق
اگر میخواهید یگپارچه شوید.
قطعه قطعه شوید.
اگر میخواهید صاف باشید.
خمیده شوید.
اگر میخواهید پر باشید.
خالی شوید.
اگر میخواهید رستاخیز شوید.
بمیرید.
اگر میخواهید همه چیز از آن شود.
هیچ نخواهید
"برگرفته از سخنان لائو تزو"