انواع روش های خود هیپنوتیزم 6

#810
arshia
مدیر

روش تمرکز به تنفس خود:

این روش را در حالت نشسته و خوابیده می توانید انجام دهید ابتدا با چند تنفس عمیق بدن خود را شل و وانهاده کنید. آنگاه چشمهای خود را بسته و حدود 5 دقیقه در حالت خلا فکری بمانید وخود را برای شنیدن کامل صدای تنفس آماده کنید آنگاه در حالی که به صدای تنفس خود گوش می کنید و تمرکز شما فقط به صدای نفس کشیدن خودتان متمرکز میباشد تصور کنید که هر لحظه راحت تر صدای نفس خود را شنیده و در حالت هیپنوز عمیق و بی خبری از محیط قرار می گیرید.
این روش تمرین موثری میباشد زیرا :
اولا : گوش دادن به صدای تنفس در ذهن شما ایجاد خلا فکری خواهد کرد
ثانیا : با ایجاد خلا فکری و سکوت و سکون سرعت تنفس شما آرام تر خواهد شد که زمینه ای برای عمیق شدن هیپنوز شما می باشد
ثانیا : چون صدای تنفس انسان یکنواخت می باشد لذا این یکنواختی ایجاد هیپنوز می کند و چون سرعت تنفس شما با گذشت زمان (نه یکباره) کم خواهد شد لذا به هم خوردن تدریجی یکنواختی تنفس را احساس نخواهید کرد.