انواع روش های خود هیپنوتیزم 4

#808
arshia
مدیر


روش نگاه به شعله شمع:

روی صندلی و یا زمین به حالت راحت بنشینید . شمع در حدود 25 تا 30 سانتی متری شما قرار گیرد. با چند نفس عمیق بدن خود را وانهاده و ریلکس و شل بکنید آنگاه حدود 5 دقیقه چشمان خود را بسته و سعی نمائید همه افکار مزاحم را از ذهن خود دور کنید آنگاه چشمان خود را باز کرده به طور ثابت و با حالت عادی چشمها بدون فشار آوردن زیاد به آنها به شعله شمع نگاه کنید شعله لرزان شمع در شما ایجاد خلا فکری کرده و موجب قبولی تلقینات ذهنی شما خواهد شد.
در هنگام خیره شدن به شعله شمع چنین به خود تلقین ذهنی کنید " هر لحظه ای که من به شعله شمع نگاه می کنم تمام اعضای بدنم وانهاده و سنگین و کرخت می شود و همانگونه نیز هر لحظه پلکهای من خسته و سنگین تر می شود تا آنجا که می خواهد خود بخود بسته شود " وقتی که متوجه شدید تلقینات پی در پی ذهنی شما در هنگام خیره شدن به شعله شمع موثر واقع شده و بدنتان سنگین و شل و پلکهای شما نیزسنگین تر گشته کم کم بسته می شوند . تصور بسته شدن را قوی کنید:
هنگامیکه چشمهای شما در حال بسته شدن است چنین به خود تلقین ذهنی نمائید : " هرلحظه چشمهای من بر اثر سنگینی پلکهای خود , خود به خود بسته می شود و با بسته شدن چشمهایم به هیپنوز عمیق وارد می شوم" تا بسته شدن کامل چشمهایتان این تلقین را تکرار کنید وقتی که چشمهایتان به حالت خود به خودی و بر خلاف اراده شما بسته شد به خواب مغناطیسی عمیق خواهید رفت.
تذکر: اگر موقع نگاه کردن به شمع چشمهای شما خسته شد می توانید یک یا دو بار پلک زده دوباره خیره شوید . مواظب باشید اولا کمتر پلک بزنید ثانیا پلک زدن شما موجب تشتت فکر شما نشود.