انواع روش های خود هیپنوتیزم 3

#807
arshia
مدیر

روش نگاه به نقطه سیاه:

دایره ای سیاه و توپر(نقطه سیاه) به قطر یک سانتیمتر روی کاغذی سفید بکشید و به دیوار کمی بالاتر از نقطه دید بچسبانید. در فاصله حدود یک و نیم متری روی زمین یا صندلی بنشینید آنگاه با چند تنفس عمیق بدن خود را ریلاکس کنید.
سپس چشمان خود را بسته چند دقیقه سعی کنید به چیزی فکر نکنید . بعد چشمانتان را باز کرده به نقطه سیاه نگاه کنید.
درحین نگاه به نقطه سیاه نباید به چشمان خود فشار بیاورید و همچنین از تشتت فکر خود داری کنید و هر گاه چشمان شما خسته شد می توانید یک یا دو بار پلک زده و دوباره نگاه خود را ادامه دهید.
شما بعد از مدتها تمرین نگاه به نقطه سیاه دچار حالات مختلفی خواهید شد که چون این حالات در افراد مختلف متفاوت می باشد لذا لازم به ذکر آنها نیست و تمرین کننده خود به طور تجربی احساس می کند و باید بگویم که مشخص ترین حالات , بی خبری از محیط ونگریستن به درون خود می باشد.
شما بعد از مدتها تمرین این روش به حالات خلسه با چشمان باز خواهید رسید یعنی هیپنوز عمیق را با چشمان باز احساس خواهید کرد.