انواع روش های خود هیپنوتیزم 2

#806
arshia
مدیر


روش تمرکز به ضربان قلب:

در این حالت در حالت نشسته و یاخوابیده به پشت با چشمان بسته تمام فکر خود را متوجه ضربان قلب خود کنید هر قدر زمان بگذرد شما بیشتر فکر خود را روی ضربان قلب خود متمرکز میکنید. با ادامه تمرکز شما دچار خلا فکری گشته و ضمیرناخود آگاه بیدار ترشده و حالت عمیق از خلسه ایجاد می شود . این روش یکی از روش های موثر است ولی باید به دو نکته توجه کنید .
اولا: شما در ابتدای شروع تمرین ضربان قلب خود را احساس نخواهید کرد و صدایش را نیز نخواهید شنید لذا برای شنیدن صدای قلب خود و احساس ضربان آن ابتدا چند نفس کاملا عمیق بکشید وحدود نیم دقیقه حبس کنید آنگاه به طور آرام بیرون دهید . این عمل موجب میشود که دیر به بدن اکسیژن برسد لذا ضربان قلب شما سریعتر و تند تر و باصدای بلند تر احساس شود . بعد از اینکه کاملا صدای قلب خود را شنیدید وضربان آنرا احساس کردید تمام نیروی فکر خود را صرف درک و تعقیب آن کنید لذا هر لحظه حالت هیپنوز شما عمیق تر می شود و تنفس شما آرام تر می شود.
ثانیا: اگر با چند نفس عمیق موفق به تعقیب ضربان قلب خود نشدید یعنی پس ازاتمام تنفس ضربان قلب خود را احساس نکردید اینجا بهتر است در حالت خوابیده به پشت بعد از چند تنفس عمیق یکی از دستهای خود را روی قلب خود قرار دهید تا با کمک دست خود ضربان آنرا احساس کنید. مطمئن باشید که در این حالت حتما قادر به احساس ضربان قلب خواهید بود و هر لحظه هیپنوز شما عمیقتر خواهد شد.