انواع روش های خود هیپنوتیزم 1

#804
arshia
مدیر

روش اعداد معکوس:

در حالت نشسته و یا دراز کش باچشمان بسته پس از چند تنفس عمیق بدن خود را وانهاده و شل بکنید سپس حدود 5دقیقه در حالت خلا فکری بمانید یعنی از افکار پراکنده خودداری کنید. آنگاه ده بار(حتما لازم نیست ده بار باشد بلکه بیشتر و کمتر نیز می شود )اینچنین تلقین به نفس کنید " من هر لحظه ای که شروع به شمارش اعداد معکوس می کنم بدنم وانهاده تر و سنگین تر و بی حس تر . تمرکز فکرم قوی تر و ضمیرناخود آگاهم بیدار تر و هیپنوز من عمیق تر می شود "آنگاه شروع به شمارش معکوس از عدد هزار تا یک بکنید"
اول : اعداد را آرام بشمارید ثانیا :همراه با شمارش تصور بیخودی از خود بکنید ثالثا : اگر وقت زیادی ندارید درهر بار تمرین یک بار شمارش معکوس از عدد هزار تا یک کافی است ولی اگر وقت زیادی دارید و می خواهید پیشرفتتان سریعتر شود می توانید دو یا سه بار وحتی بیشتر شمارش معکوس از هزار تا یک را انجام دهید..