روشهای برون فکنی 1

#797
arshia
مدیر


روش پرواز
دراز بکشید و تمام بدن خود را شل کنید و شروع به تصویر سازی ذهنی کنید تصور کنید که دارید پرواز می کنید
مثل یه پر بدون وزن تصور کنید که چه احساسی داشتید اگر می توانستید از انجائی که هستید از پنجره خانه به
پرواز در بیاید تصورتون رو واضح کنید شما می توانید شما می توانید

تصور کن حالا در هوا پرواز کنید در بالای پشت بام به پرواز در بیاید و بالای محل زندگی و محله هستید
احساس سبکی و شور و شفق داشته باش احساس شادی داشته باش اکنون حس کن هوائی را که
در اسمان به روح تو می خوره و قدرت الهی در مقابل توست احساس سبکی همچون یک بخار و ازاد بودن
رو دارید

این تصویر سازی لذت بخش و پر از شادی رو انجام بده برون فکنی خواهی کرد