پاک کردن نگرانیها از وجود خود

#749
ناشناس
غیرفعال

سلام به عزیزان

دوستان این هم یک دارو برای درمان استرس و عصبی بودن .هرگاه احساس كرديدكه ذهن تان آرام نيست و نگران هستيد،‌ ابتدا عميقا عمل باز دم را انجامدهيد. هميشه با بازدم شروع كنيد و تا آن جا كه مي توانيد عميقا عمل بازدمرا انجام دهيد و تمامي هواي موجود در ريه هايتان را بيرون بريزيد.

با بيرون ريختن اين هوا، حالات و احساسات شما نيز بيرون مي ريزند،زيرا همه چيز با تنفس شما ارتباط دارد. سپس هنگامي كه شكم شما به علتبازدمي عميق تو رفته است براي چند ثانيه صبر كنيد و بعد از آن عمل دم رابه طور عميق انجام دهيد. دوباره براي چند ثانيه صبر كنيد . مدت زمان توقفميان دم و بازدم در اين تكنيك بايد مساوي باشد. به همين ترتيب دم و بازدمخود را ادامه دهيد و از تنفس خود يك ريتم بسازيد. بلافاصله احساس خواهيدكرد تمامي وجود شما تغيير كرده است، حالت قبلي شما ديگر ناپديد شده و حالجديدي بر وجودتان حاكم شده است. در اين حالت شما ديگر نگران نيستيد وآرامش زيبايي بر وجودتان حاكم مي شود.

شاد باشید