بهترین و ساده ترین روش باطل کردن طلسم پاشیدنی (مرشوش)

#4424
orkideh
مشارکت کننده

در مورد سحر و طلسم مرشوش و پاشیدنی و دستورالعمل و روش باطل کردن این نوع سحر

این نوع سحر و طلسم را اعتاب نیز می نامند و علت این نامگذاری این است که غالبا در مقابل درب منزل یا آپارتمان شخص مورد نظر پاشیده شده و یا در مسیر گذر و محل عبور فرد مورد نظر پاشیده میشود. ولی غالبا بر درب ورودی یا خروجی یا دیوار و در موارد دیگر بر لباس و بستر فرد مورد نظر نیز پاشیده میشود.
اما این نوع سحر و طلسم بر روی خاک یا آب یا روغن یا عطر یا پودر و از این قبیل چیزها صورت میگیرد. طلسم کننده در این موارد، از اسم فرد و مادر یا پدرش و یا تصویر و در مواردی اشیاء فرد مورد نظر (مثل مو، ناخن و از این قبیل) استفاده میکند. سپس فردی که طلسم را مینویسد عزیمتهای خاصی را بر آن قرائت میکند که به آن طلسم قدرت خاصی را می بخشد و انجام این نوع طلسم را موکل خاص همان طلسم بر عهد می گیرد. )
ساده ترین و سریع ترین روش برای باطل کردن این نوع طلسم که بر درب خانه پاشیده می شود و یا با رنگ و یا روغن و از این قبیل مخلوط میشود این است که یک سطل آب پاک بیاورد و بر آن آب به تعداد هفتادو سه مرتبه (۷۳ مرتبه) سوره مبارکه الزلزله را قرائت کند و آن آب را بر مکانی که در آن روغن یا آب سحر و از این قبیل ریخته اند بریزد. به اذن خداوند متعال سریعا سحر و طلسم باطل خواهد شد.