Re: شرایط چهله نشینی و ریاضت

#4401
مهرداد
مشارکت کننده

این چله نشینی برای چه چیزی هست . بقیه شرایط ؟ اورادش کو ؟ هر چند هدف این سایت اموزش نیست .
با این حال ممنون