ختم سوره قل یا ایها الکافرون

#4350
orkideh
مشارکت کننده

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله می فرمایند : هر کس بعد از نماز صبح جمعه ده مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون را
بخواند و صد صلوات به این گونه بفرستد : اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ مُحَمَّدٍ الْأُمِّیِّ وَ آلِهِ‏ وَ سَلَّمَ‏ هر مراد و قصدی که داشته
باشد بی شک برآورده خواهد شد .
منبع : ختوم و اذکار ص۲۲۷
راوی گوید بارها تجربه کرده ام
منبع : منتخب الختوم ص ۴۵