پاداش چهار رکعت نماز در شب سه شنبه

#4347
orkideh
مشارکت کننده

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که شب سه شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعتی بعد
از حمد چهار مرتبه سوره کافرون و ده مرتبه سوره توحید بخواند و بعد از سلام هفت مرتبه این دعا را بخواند:
یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا وهاب یا تواب
منادی در زیر عرش ندا دهد که ای بنده خدای ٬ عمل از سر گیر که هر گناه که کردی بیامرزیدند

منبع :نزهة الزاهد ص ۲۶۵