Re: نماز یس بسیار بسیار مجرب

#4346
orkideh
مشارکت کننده

آیا خواندن این نماز نیاز به اجازه با اذن استاد دارد؟

خیر. این دسته از ختم ها مربوط به عبادته و نیاز به اذن استاد نداره
لازمه انجام هر ختمی اعتماد اعتقاد و درون پاک و نیت صاف هر شخصه.