Re: اذیت و آزار با اجنه (زندگی واقعی من)

#4329

با سلام خدمت دوست گرامی به نظر من شما اسیر اوهام و خیالات شدید و همه این چیزهایی که گفتید ساخته تخیل و ذهن شماست این واقعیت را بپذیر تا ارام بشی و به نظر میرسد که از تصویر سازی ذهنی قوی برخوردار هستی تصاویر ذهنی خودت را تغییر بده و این را بدان که هر جنبش و نیرویی به اراده الهی هستش از خدا کمک بخواه و اینکه اجنه ها واقعیت دارند ولی بر ما تسلطی ندارند و کارشون در حد وسوسه هشتش و انقدر هم که شما توصیف کردین هوشمند نیستند این ذهن ماست که اونها را هوشمند و از کاه کوه میسازد سوره مبارکه جن را بخوان اگر دوباره این مشکل با تو باشد حتما به یک روانشناس سر بزن موفق باشی