Re: برزخ

#4305
مهرداد
مشارکت کننده

بنظر من بهتره بیشتر روی انسانیت و تکامل تفکر و کار کنید تا چیزی مثل برزخ . وقتی در این مورد پیشرفت کردید دیگه بودن یا نبودنش و یا چند و چونش تفاوتی در شما ایجاد نمیکنه .
در پناه حق