Re: قمر در عقرب ماه های قمری و شمسی

#4283
atefeh
کاربر

روزهای قمر در عقرب هر سال
روزهای قمر در عقرب در هر سال متفاوت است و باید هر سال محاسبه شوند
روزهای نحس در هر سال – سال قمری از امام صادق علیه السلام منقول است :در سال دوازده روز نحس است ، از شروع به کارها پرهیز شود.ماه محرم روز بیست و دومماه صفر روز دهمماه ربیع الاول روز چهارمماه ربیع الثانى روز بیست و هشتمماه جمادى الاول روز بیست و هشتمماه جمادى الثانى روز دوازدهمماه رجب المرجب روز بیست و ششمماه شعبان المعظم روز دوازدهمماه مبارک رمضان روز بیست و چهارمماه شوال روز دومماه ذوالقعده روز بیست و هشتمماه ذوالحجه روز هشتم

بطور کلی روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه روزهای سعد تر است و روزهای شنبه و سه شنبه هم نحس تر است!

روزهای نحس در ماه قمری
روزهای نحس در ماه قمری22 محرم-11 صفر- 4 ربیع الاول-28 ربیع الثانی-28 جمادی الاول-12 جمادی الثانی26 رجب-12 شعبان-24 رمضان- 2 شوال-28 ذیقعده-8 ذیحجهروز اول و آخر و 7 و 21 ماه عربی-12 روز قبل و بعد از کسوف- 7 روز قبل و بعد از خسوف
روزهای زیر هم در ماه قمری نحس است3-5- 13- 16-21- 24 – 25

برگرفته شده از http://ahlolbait.blog.ir