تست ميزان فعاليت چاكراها

#3904
ناشناس
غیرفعال

جوابها را با دقت در شماره گذارى، زير همين تاپيك يا در خصوصى بنويسيد تا نتيجه را به شما اطلاع بدم. اين تست توسط هنديها تنظيم شده و توسط نرم افزار انجام ميشه و به دليل تعداد زياد سوالات و تنوع جوابها و مسلما تفاوتهاى بين افراد، نتيجه ى تست براى هر فرد متفاوت از ديگريست و فقط با وارد كردن اعدادى كه شما ارسال ميكنيد، اين نرم افزار، به من جواب ميده و من جواب را همينجا قرار خواهم داد. متاسفانه نرم افزار فقط به زبان انگليسى طراحى شده و در هر مرتبه كه نرم افزار باز ميشه، جاى سوالها جابجا ميشه (سوالها تغيير نميكنند، فقط بالا و پايين ميشن)، به همين دليل اينجا شماره ى سوال و شماره ى جوابش رو حتما دقيق بنويسين كه اشتباهى صورت نگيره. فعاليت چاكراها بصورت درصد بالاى صفر و پايين صفر تعيين ميشه و درجه بندى به اين شكل خواهد بود: ١- به شدت غير فعال ٢- غير فعال ٣- فعال و باز ٤- بيش فعال ٥- به شدت بيش فعال.

در اين پست در مورد چاكراها مطلبى نمينويسم چون ممكنه روى پاسخهاى شما تاثير بذاره. سعى كنيد موقع پاسخ دادن، فقط به خودتون رجوع كنيد. در پست ديگه اى مطلب كامل راجع به چاكراها رو با تصوير قرار ميدم. نحوه ى تنظيم چاكراها رو يكى يكى ترجمه ميكنم و روى سايت ميذارم. يكم وقت ميبره. من تازه كار روى چاكراهام رو با استاد شروع كردم و به تدريج كه جلو ميرم، مطالب درسيم رو اشتراك ميذارم.


البته در بخش چاكراها روى همين سايت، نحوه ى تنظيم توسط اساتيد سايت ارائه شده، ولى منم يك نوع ديگه از تنظيم رو كه در هند استفاده ميكنند، روى سايت قرار ميدم با اجازه ى اساتيد.
در صورت درخواست، پاسخ تست افراد رو در پيام خصوصى هم خواهم داد.تست شامل ٥٦ سوال است. پاسخهاى شما به ترتيب با شماره هاى
١- بله كاملا ٢- بله تا حدودى ٣- معمولى ٤- كم و بيش ٥- خير به هيچ وجه

جواب داده ميشوند. سعى كنيد به هر سوال به خوبى فكر كنيد، تا حد امكان صادقانه ترين و صحيحترين پاسخ را انتخاب كنيد و بيشتر از يكبار تست را انجام ندهيد تا بهترين نتيجه را از تست بگيريد.تست چاكرا١- به بصيرت و آگاهى افراد صاحب نظر اتكا ميكنيد؟
٢- از برانگيخته شدن و بروز احساسات خود خجالت ميكشيد؟
٣- احساسات خود را به راحتى بروز ميدهيد و به هيچ وجه سعى در پنهان كردن آنها نداريد؟
٤- معمولا شخصيت صميمى و دوستانه اى داريد؟
٥- انسان خلاقى هستيد؟
٦- احساس ميكنيد كه رويدادهاى همزمان، حتما داراى معناى خاصى هستند و به هيچ وجه تصادفى اتفاق نمى افتند؟
٧- با نامه نگارى به خوبى با ديگران ارتباط برقرار ميكنيد؟
٨- به جاى تصميمات ناگهانى، روى شرايط درست فكر ميكنيد و خودتان را از قبل آماده ميكنيد؟
٩- در يك گروه، فردى تعيين كننده هستيد و كنترل شرايط در دست شماست؟
١٠- تمايلات جنسى خود را به راحتى بروز ميدهيد؟
١١- شفقت، غمخوارى و همدردى را به راحتى احساس ميكنيد و به ديگران هم منتقل ميكنيد؟
١٢- باور داريد كه شما تجلى چيزى بسيار بزرگتر و والاتر از خود هستيد؟
١٣- فرد بسيار احساساتى و عاطفى هستيد؟
١٤- از چيزهايى كه دوست داريد و چيزهايى كه دوست نداريد و همچنين از خواسته ها و نيازهاى خود كاملا آگاهى داريد؟
١٥- به مقدار زيادى به دريافت باطنى و شهودى خود تكيه ميكنيد؟
١٦- در مورد شرايط مالى و امنيت زندگى خود نگران هستيد؟
١٧- به چيزى يا كسى دلبستگى داريد؟
١٨- معمولا ايده هاى اوريجينال و خوب داريد؟
١٩- بياد آوردن خوابهايتان براى شما آسان است؟
٢٠- فكر ميكنيد كه به خودشناسى كامل رسيده ايد؟
٢١- قدرت روشن بينى و دريافت باطنى داريد؟
٢٢- احساس ميكنيد كه با كائنات و هر آنچه در اطراف شماست، متصل هستيد؟
٢٣- تمرين و تلاش براى خود دارى و كنترل نفس انجام ميدهيد؟
٢٤- هميشه مراقب هستيد كه عشق خود را به چه كسى ابراز كنيد، زيرا از ضربه عاطفى خوردن هراس داريد؟
٢٥- تجسم و تصور اشيا در ذهنتان براى شما سخت است؟
٢٦- هميشه احساس امنيت ميكنيد؟
٢٧- در كارهاى گروهى خوب عمل ميكنيد؟
٢٨- معمولا تمايل زيادى به حرف زدن داريد؟
٢٩- تن صدايتان واضح و بلند است؟
٣٠- آنقدر عشق و محبت نثار ديگران ميكنيد كه خودتان را فراموش ميكنيد؟
٣١- اگر اختلاف نظر و درگيرى لفظى با كسى داشته باشيد (كه فكر ميكنيد حق با شماست)، ملاحظه ى ناراحتى آن فرد را ميكنيد؟
٣٢- هر اتفاقى كه برايتان مى افتد را به عنوان تجربه اى ميدانيد كه بايد از آن براى زندگيتان درس بگيريد؟
٣٣- به بيشتر مردم اعتماد داريد؟
٣٤- به خوبى با حفظ تعادل بين حرف زدن و گوش سپردن، با ديگران گفتگو ميكنيد؟
٣٥- هر چه برايتان اتفاق بى افتد، مى پذيريد و تسليم تقدير و سرنوشت ميشويد؟
٣٦- سعى ميكنيد احساساتتان را زير صورتى آرام، پنهان كنيد؟
٣٧- زياد خيالبافى ميكنيد؟
٣٨- هميشه به راحتى همانطور كه دلتان ميخواهد رفتار ميكنيد و نظر ديگران بر رفتار شما تاثير ندارد؟
٣٩- گاهى چيزهاى ماورايى را ميبينيد و قبل از اتفاقات بد، احساس دلشوره و نگرانى داريد؟
٤٠- عصبى هستيد، يا از موقعيتهايى كه ممكن است شما را عصبى كنند، دورى ميكنيد؟
٤١- هميشه احساس ميكنيد كه در وضعيتى ثابت و استوار هستيد و در شخصيت شما هيچ تزلزل وجود ندارد؟
٤٢- اعتماد به نفس بالايى داريد؟
٤٣- در موقع لزوم، قادر به اظهار نظر قاطع و اثبات خود هستيد؟
٤٤- با شهوت و روابط نامشروع، كاملا احساس راحتى ميكنيد؟
٤٥- در موقعيتهاى اجتماعى، منفعل و دو دل هستيد؟
٤٦- سعى ميكنيد كه روى بهتر و هماهنگ تر شدنه روابط خود با ديگران كار كنيد؟
٤٧- فكر ميكنيد كه به راستى ساكن و صاحب بدن خود هستيد و در درون جسمتان جاى گرفته ايد؟
٤٨- گاهى احساس تنهايى ميكنيد و معمولا در دوستيها و روابطتان با ديگران، فاصله ى خاصى را رعايت ميكنيد؟
٤٩- به شدت دلتان ميخواهد كه كاملا بر شرايط تسلط داشته باشيد؟
٥٠- نياز شديدى در خود حس ميكنيد كه به صورت عاطفى با ديگران رابطه برقرار كنيد؟
٥١- از برخى موقعيتها دورى ميكنيد و سعى ميكنيد در آن شرايط خاص قرار نگيريد؟
٥٢- به اكثريت مردم عشق ميورزيد؟
٥٣- مفاهيم پنهانى كلمات و نمادها و سمبلها را به راحتى درميابيد؟
٥٤- ابراز احساسات و خواسته هاى واقعيتان براى شما سخت است و سعى ميكنيد آنها را به زبان نياوريد؟
٥٥- هر كجا كه برويد، مثل خانه ى خودتان احساس آرامش ميكنيد؟
٥٦- احساسات خودتان را از طريق كارهاى هنرى مثل موسيقى، نقاشى، آواز و غيره ابراز ميكنيد؟