Re: ملکه عینه دختر الاحمر

#3898
مهرداد
مشارکت کننده

سلام
خیر برای خانومها هم بشکل خانوم ظاهر میشه ولی درخواست نامشروع دیگه ای داره . در حقیقت این جن مونث کافر هر کار قبیحی که شما رو از خدا دور کنه یکی از شروط تسخیر شدنشه .