Re: چرا ارتباط با اجنه خطرناكه؟

#3847

با سلام
ببنید دوست گرامی اولندش اجنه ها از دیدن ما لذت نمیبرند و این یک فکر غلطه و اینکه اگر اونا ما را ببینند همانند دیدن یک گربه یا یک سک هیچ تفاوتی نداره تفاوت در ذهنیت ماست که ما این موجودات را هوشمند جلوه میدهیم اصلا اونا تو یه فاز دیگه ای هستند ما هستیم که تو فاز درست خودمون قرار نداریم.