Re: تسخير

#3811
orkideh
مشارکت کننده

چقدر سرگذشت عجیب خانم ایستر ذهن منو درگیر کرد!
هر سال چن ماه داره ؟چند روز ؟چن ساعت و لحظه ؟ این همه سال روزهاشون رو هاشور زدن و عمرشون تباه شد! چقدر دردناک.
کاش بیان از حال و احوالاتشون خبری بدن ولی ظاهراً خیلی وقته به سایت سر نزدن.