Re: تسخير

#3797
مهرداد
مشارکت کننده

سلام Easter
ما کشته ی عشقیم و جهان مسلخ ماست
ما بی خور و خوابیم و جهان مطبخ ماست
من میتونم مشکل شما رو حل کنم . در صورتی که با خوندن قران مشکلی ندارید با من تماس بگیرید . موجودی که با شماست یه جنه که از وجود شما استفاده می کنه . حالا چرا شما !!! در این بحث جای توضیح نداره .
در پناه حق