Re: دعایی مجرّب در باطل کردن سحر

#3744
مهرداد
مشارکت کننده

کار من رو کمتر کردید .
دستمریزاد