Re: جن در حمام وسنگ ریزه

#3704
hossein
کاربر

دلیل خاصی نداره شما فقط یک بار ایت الکرسی بخونید و شبا نرید حمام
قدرت تلقین پذریری انسان رو دست کم گرفتید ظاهرا شما تمرکز بالایی برخوردار هستید