Re: سوال

#3532
marall
کاربر

سلاام استاد
درباره پیشگویی اینده توسط بعضی از استادان علوم غریبه کمی توضیح بدین……مانند علم جفر پیشگویی از طریق اینه و ……. استعداد این افراد برای پیشگویی به طور خدادادی هست یا اموزش دیدن؟ممنونم