کلید گشایش(علوم غریبه)

#3492

سوال بفرمایید پاسخگو هستم…

سوره مباکه (( ق )) در خانه ای خوانده نمی شود مگر آنکه صاحب خانه همیشه با روزی و سعادت و عزت می باشد و از ذلت و خواری محفوظ می ماند . ان شاالله

پاسخگوی تمام سوال های شما با سند و مدرک معتبر از کتب های قدیمی هستم در هر زمینه سوال دارید بفرمایید…