از یاران حضرت مهدی (عج) شدن

#3444
nasher
مدیرکل

جناب شیخ عبدالقائم شوشتری می فرمایند :

هر کس دعای عهد را 40 روز بخواند ، از انصار حضرت مهدی (عج) می باشد و اگر بمیرد ، حق تعالی او را از قبر مبعوث می کند برای یاری حضرت .