جهت رزق و روزی و ثروت

#3437
nasher
مدیرکل

این دستور حتما عمل کنید مجرب است قرائت سوره ذاریات در هر روز ( ترجیحا بعد از نماز صبح ) موجب ثروت فراوان و افزایش رزق و روزی می‌گردد قرائت این سوره در هر روز برای توسعه امر معاش مجرب است و اگر در روز این ختم از شما فوت شد آن‌ را در شب بجای آرید و این دستور را مادام العمر انجام دهید یعنی ارتباط قطع نشود و همیشه این قرائت ادامه داشته باشد