Re: چشم بسته، بسته بمان (خطرات چشم سوم)

#3309
js0ner
کاربر

البته در ادامه بگم فردی که دارای چشم سوم یا همین چشم حقیقت بین است وارد آزمایشهای خیلی سخت الهی میشه که اگه توکل و امیدش برخدا قظع نشه و از پس سختی شرایط برآید و از توهمات واقعی به سمت مسیر اشتباه و شیطانی نره، درحقیقت میفهمه که این توهمات دقیقا خود حقیقته! و ازین نظر اگه فرد از این آزمایشات که میتونه طولانی باشه موفق بیرون بیاد نتنها از دیگران گوشیه گیری نمیکنه بلکه خودش میره بسمت دیگران برای هدفی که خدا بهش داده.

مطمئنا توضیح بحث چشم سوم تا همینجا برای توجیه افراد کافی است، دیگه به قضاء و قدر خداوند و خود فرد بستگی داره