Re: چشم بسته، بسته بمان (خطرات چشم سوم)

#3307
js0ner
کاربر

ندیدم ولی اطمینان دارم که اینطور است…. ولی درحالتی که فرد چشم سومی خودش رو همیشه از گناهان پاک نگه دارد و همش در راه خدا باشد و هواسش جمع باشه بازهم به ناخواسته دارای قدرت هایی است… مثلا دیگران چه پسر و چه دختر را به خود جذب میکند یعنی کلا اون دنیا همانطوری میشود که ناخودآگاهش دوست دارد نه خودآگاه پس فرد باید حواسش خیلی جمع باشه که تا آخر عمرش مرتکب گناه نشه، چون درست است که فرد فوت نکرده اما هنوز زنده است و در یک عالم موازی دیگر مثل همین دنیا داره زندگی میکنه و تحت آزمایش خداست. همینطور قدرت های ناخواسته ی کنترل ذهن و خواندن ذهن و… را از دیگران در آن عالم دارد پس باید حواسش جمع باشه و همیشه دیگران را ببخشه، مهربون باشه و به یاد خدا. فرض کنید همین الان این قدرت ها دائمی و همیشه فعال رو داشته باشید آیا مطمئنید که تا آخر عمر بتونید در راه درست باشید؟ باتوجه به اینکه شیطان گناهان را به تدریج برای فرد زیبا نشون میده!!! حالا با این اوصاف آبا میتونه نسبت به خدا و دیگران تا آخر عمرش دچار گناه عجب و غرور نشه؟ اگه فرد دچار خطایی عمدی شود، بد اخلاق، بد رفتار و گناهکار باشد خودش در آن عالم ضرر خواهد کرد چون همانجوری در آن عالم باهاش برخورد میشه حالا بماند جزای اخروی. پس فرد در آنجا کم کم و با ترس و نگرانی و سختی ها و مصیبت های دائمی از همه چیز یعنی دنیای مادی و دوستان بریده میشود با ناخودآگاه خودش که شیطان و نفسانیات است درگیر است و کمتر فرد چشم سومی متوجه این قضایا است!

الهی همه ی مارا به راه راست هدایت کن