Re: بدون استاد به هیچ ذکری مداومت نکنید

#3294

سلام Baran20
شما به مرجع تقلیدت مراجعه کن . بعضی مراجع میگن خانم ها در زمان عادت ماهیانه هم میتونن قران بخونن و بعضی دیگه میگن نمیشه .
برای چله گرفتن با بدن ناپاک نمیشه . این دیگه اظهر من الشمسه . در نهایت اختیار با شماست .
در پناه حق

تشکر از شما
جایی خوندم ک نوشته بود، اگر وظیفه باشه، مسئله ای نیست.
در پناه الله