Re: بدون استاد به هیچ ذکری مداومت نکنید

#3272

با سلام.این حرف رو که من خیلی قبول دارم.دوستان هر ذکر و دعایی رو که میخوان بخونن خوب راجع به اون تحقیق کنن.خود من یه بار توی یه سایت یه دعایی نوشته بود که گفته بود اگه بخونین این خاصیت ها رو داره.خب من هم خوندم و از اون روز به بعد مورد آزار موکلین این دعا قرار گرفتم.هرجا که میرفتم یه سایه سیاه دنبالم بود.حتی توی نماز سایش ظاهر میشد و من رو میترسوند.هرچقدر قرآن میخوندم و نماز و صلوات فایده نداشت که نداشت.تااینکه پیش یه سید دعانویس رفتم و برام دعانوشت و خداخواست خوب شدم.