Re: بدون استاد به هیچ ذکری مداومت نکنید

#3267
nasher
مدیرکل

جناب ذاکر عزیز بهتر است فعلا ذکری جز صلوات و استغفار نگویید .

ذکر الله برای دیدن عجایب باید در تعداد چند هزار خوانده شود به علاوه یک سری از کارها که ممکن است اشخاص را دچار عوارض کند و از طرفی دیدن عجایب و … کار هر کسی نیست و از جنبه خیلی ها خارج است .

از دادن عدد خود داری کردم که دوستان نتوانند این کار را انجام بدهند برای دیدن عجایب و … .