Re: بدون استاد به هیچ ذکری مداومت نکنید

#3265
nasher
مدیرکل

سلام خدمت خواهرم جناب شیرین برای زیادتی حافظه و موفقیت در آزمونها و یادگیری بهتر دو کار را انجام دهید :

1. قبل از شروع مطالعه 7 بار آیت الکرسی تلاوت کنید

2. آیه های 27 و 28 سوره مبارک لقمان را با طهارت کامل به نیم مثقال کندر بخوانید و به کندر بدمید ( فوت کنید ) و سپس کندر را با عسل در همزن مخلوط کنید و در هر صبح کمی از آن را بخورید

موفق باشید