بدون استاد به هیچ ذکری مداومت نکنید

#3251
nasher
مدیرکل

سلام خدمت همه بزرگواران . دوستان عزیزم هر ذکری علاوه بر منفعتهایی که دارد مضراتی هم دارد و چون شخص بدون استاد اقدام به این اذکار کند به نا خواسته دچار عوارضی خواهد شد بعضا این عوارض بسیار سنگین خواهد بود برای همین بهتر است بدون استاد به هیچ ذکری مداومت نکنید . مثال راحت و ساده اینکه به جای درست کردن ابرو چشم را کور نکنیم . البته ذکر اسغفار و صلوات و خواندن قرآن از این قاعده مستثنی است . متاسفانه دوستان از طریق اینترنت و کتاب و ….. سر خود اقدام به مداومت به ذکری خاص می کنند که بعضا به جای حل مشکل ، مشکل را بدتر هم می کنند

در اینجا برای شما مثالی را از کتاب آفتاب خوبان بیان میکنم :

سوال و جواب از آیت الله کشمیری


آیا زیارت عاشورا ختمی هم دارد؟

چهل روز برای روا شدن حاجات خوب است. لکن زیارت عاشورا سنگین است و برای بعضی حوائج چوب (و عوارض) دارد.

البته اذکار زیادی هستند که عوارضی ندارند که دوستان در ادامه به آنها اشاره کنند . قصد از ایجاد این تاپیک بررسی اذکار عام است و بررسی عوارض بعضی از اذکار

دوستان در انتظار نظرات گوهر بار شما هستم .