دستوری برای ابطال سحر و دفع چشم زخم از آیت الله بهجت

#3249
nasher
مدیرکل

از ایشان سوال شد :

"کسی که سحر شده باشد یا دچار چشم‌زخم شده باشد برای بطلان سحر و دفع چشم‌زخم باید چه کند؟"در پاسخ فرمودند: موارد ذیل را مراعات و عمل نمایید:1- قرآن کوچک همیشه همراه داشته باشید.

2- معوذتین را بخوانید و تکرار نمایید.

3- آیة‌الکرسی را بخوانید و در منزل نصب نمایید.

4- چهار قل را بخوانید و تکرار نمایید، خصوصاً وقت خواب.

5- در موقع اذان با صدای نسبتاً بلند اذان بگویید.

6- روزی 50 آیه از قرآن کریم را با صدای نسبتاً بلند بخوانید.

(