حرز و دعائی قوی برای ابطال سحر و چشم زخم و گشایش بخت

#3201
مهرداد
مشارکت کننده

دعای قوی و سریع برای ابطال سحر و چشم زخم وتسریع در گشایش بخت
تعویذ شریفه ذیل را نوشته و بر گردن بیاویزد.انشاء الله هم در گشودن بسته شده موثر است، هم در ابطال سحر و طلسم و چشم زخم و هم در بخت گشائی.آنچه که باید نوشته شود این است:بسم الله الرحمن الرحیم
((اللهم انی اسالک برسولک محمدحبیبک وخلیلک ان تحل العقد عن فلانة بنت فلانة وعن قسمتها واکشف عنها ظلمة السحروتاثیر العین یا حلال العقود ویا کاشف الظلم یا الله یا الله یا الله یا کریم یاکریم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام وبحق الف لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم)).توجه شود:
شرایط مکانی و زمانی رعایت شود. و فقط در روز نوشته شود.رو به قبله باشد و با طهارت کامل ثوب و بدن و توجه کامل قلبی.در اثنای نوشتن با کسی مکالمه نکند.
با گلاب و زعفران و بر کاغذ سفید بی خط نوشته شود.با قلم غیر مستعمل نگاشته شود.
بغیر از زمان استحمام در همه حال بهمراه داشته باشد.اذن عام دارد
در پناه حق.