Re: دعاي ازدواج سريع

#3092

مرسی.اگه برای ازدواج دیگری بخونم دیگه نیازی نیست چیزی رو از متن دعا تغییر بدم؟