Re: تمرین معنوی

#3079
arshia
مدیر

بیتا خانم
البته با عرض اجازه از استاد آرشام ( بدلیل اینکه مطلب مربوط به ایشان می باشد )
اگر خود قضاوت گر با شما در لحظه های مدیتیشن می باشد ، باید بیشتر تلاش کنید . در حالت رسیدن به آگاهی شما از همه چیز آزاد هستید ، حتی از خودتان. خود قضاوت گر شما ذهن شماست که با منطق و تجزیه تحلیل کردن اشیاء و قضاوت در مورد آنها سعی در نگه داشتن شما در زندگی مادی دارد تا نتوانید به آزادی روحی برسید . وقتی به حالت رهایی برسید چنان شعف و لذتی شما را فرا میگیرد که حاضر به عوض کردن آن با چیز دیگری نخواهید بود . عبور از یک مرحله پایین به مرحله بالاتر مشکل می باشد . برای اینکار باید از خیلی از سد های باور ذهنی عبور کنید .
شاد و پیروز باشید