Re: طی الارض چیست؟

#3073
مهرداد
مشارکت کننده

سلام tina_z27
خیر اشتباه بعرض شما رسوندن . اگه ذکر خدا باعث بندگی اسنان دیگه ای بشه ، همون بهتر که اون ذکر گفته نشه . چیزی که شما میگید بیشتر در فرقه دراویش مشهوده که مرید و مراد در اونها رواج داره . در کل یاد خدا باید باعث تعالی و رشد بشه نه اسارت و بندگی .
در پناه حق