Re: فعال‌سازی چشم سوم

#3060
مهرداد
مشارکت کننده

سلام star901
بنده پیشنهاد میکنم دنبال باز شدنش نباشی و بیشتر روی آگاهی و درک بیشتر تمرکز کنی . در صورتی که زمانش برسه طرقه باز شدن صحیحش رو فرا میگیری.
در پناه حق